Untitled Document

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA WARSZTATY WOKALNE / EMISJI GŁOSU/ O PROFILU TEATRALNYM

Czym się zajmiemy opisujemy poniżej ale to nie wszystko, będziemy przede wszystkim ćwiczyć!!!
Zapraszamy wszystkich powyżej 16 roku życia.

WARSZTATY WOKALNE

"NAUKA ŚWIADOMEGO MÓWIENIA I ŚPIEWANIA W OPARCIU O AUTORSKIE ĆWICZENIA EMISJI GŁOSU"

1. BUDOWA I DZIAŁANIE NARZĄDU GŁOSU
Omówienie powstawania dźwięku, oraz techniki jego wydobywania.

- budowa krtani
- funkcje krtani
- narządy oddechowe
- mechanizm oddychania
- praca i funkcja przepony
- typy oddychania
- budowa języka
- ćwiczenia języka

2. HIGIENA NARZĄDÓW GŁOSU DO POPRAWNEGO ŚPIEWANIA I MÓWIENIA.

Omówienie zagrożeń związanych z brakiem higieny narządów głosu.
Zwrócenie uwagi na środowisko zewnętrzne, jego temperaturę i wilgotność podczas fonacji.

- wilgotność powietrza
- temperatura powietrza
- choroba a śpiew
- wietrzenie pomieszczenia
- hałas
- jedzenie i picie przed śpiewem

3. ODDYCHANIE

Omówienie typów oddychania, uświadomienie studentom, że oddychanie dla poprawnej fonacji ma znaczenie najważniejsze.

- typy oddychania
- wdech
- wydech
- przykłady błędnego oddychania
- ćwiczenia oddechowe

4. DYKCJA

Omówienie sposobów na poprawność wymowy, analiza błędów wymowy związanych ze złym oddechem, zamykaniem ust, brakiem koncentracji na tekście.

Omówienie technik do poprawnego wymawiania głosek.

- ćwiczenia spółgłosek
- ćwiczenia samogłosek
- ćwiczenia połączonych słów
- wiersze dykcyjne
- samodzielna praca nad tekstem dykcyjnym w konkretnej interpretacji

5. ĆWICZENIA WOKALNE

Omówienie kolejności działań przed śpiewaniem.

- czas "budzenia" się głosu
- posiłek
- ćwiczenia koncentracji na narządach głosu
- ćwiczenia oddechowe
- ćwiczenia dykcyjne
- ćwiczenia rozśpiewujące
- śpiewanie zamierzonego utworu

Omówienie interpretacji utworu w kontekście rozumienia tekstu.

- "Waga" słów w interpretacji
- artykulacja / staccatto i legato /
- dynamika /piano, mezzoforte, forte /
- pauzy w tekście mówionym lub śpiewanym i ich znaczenie

Omówienie postawy i kontaktu z widzem na scenie

- ruch podczas śpiewania lub mówienia
- pozycja wokalisty podczas spektaklu
- pozycja aktora mówiącego podczas spektaklu
- kontakt z widzem w kontekście mówionego lub śpiewanego tekstu
- dynamika mówienia i śpiewania
- tempo mówienia lub śpiewania

6. STWORZENIE AUTORSKIEGO UTWORU WOKALNO – INSTRUMENTALNEGO NA POTRZEBY SPEKTAKLU

- Omówienie techniki pisania tekstu.
- treść, czyli o czym jest piosenka
- ułożenie fraz muzycznych
- znalezienie punktu kulminacyjnego
- ułożenie formy utworu

7. ZAŁOŻENIA OGÓLNE


Znajomość elementów dzieła muzycznego przez aktorów śpiewających wpływa na świadomość tego na co należy zwrócić szczególna uwagę podczas śpiewania lub mówienia.
Konkretne ćwiczenia związane z dynamiką, artykulacją, tempem powodują, że aktor ma większą swobodę interpretacji tekstu mówionego lub śpiewanego co powoduje "prawdziwość" jego przekazu.
Umiejętność dobrego kontaktu z widzem nabiera się w momencie pewności, że technika, która dana jest aktorowi nie przeszkadza w świadomym procesie artysty – wykonawcy.
Reasumując, jeśli studenci, uczniowie – aktorzy będą wykonywać wszystkie ćwiczenia dykcyjne, oddechowe, interpretacyjne a później przekładać to na konkretny tekst sztuki staną się prawdziwi w swoim przekazie.Wszystkie omówione tu ćwiczenia mają również na celu przygotowanie do prawidłowego mówienia w codziennym życiu, czyli zrozumiałego przekazu treści, odpowiedniej intonacji głosu w zależności od emocji, w których dana treść jest przekazywana.

To założenia ogólne, najważniejsza jest praktyka, dlatego oprócz teorii będziemy bardzo dużo śpiewać i mówić !!!!!

Wszystkich chętnych prosimy o przesłanie informacji o sobie na adres : studio@studiowierzbno.pl
W tytule proszę napisać – WARSZTATY WOKALNE

INFORMACJE O SOBIE :

IMIĘ I NAZWISKO
TELEFON
E-MAIL
Czy uczyłem/am/ się śpiewać TAK / NIE
Wiek
Prosimy również podpisać się pod aplikacją:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia warsztatów wokalnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. z 2002 r. Nr 101, pozycja 926 z późn.zm.)" 

Koszt warsztatów to 160 PLN
Spotykamy się raz w tygodniu na 2 godziny zegarowe.
Warsztaty trwają przez cztery tygodnie, oczywiście dla chętnych możliwość kontynuacji po ich zakończeniu.

Z każdym chętnym skontaktujemy się osobiście aby dopasować uczestnika do odpowiedniej grupy.

Grupa nie będzie większa jak 6 osób. Do każdego uczestnika podchodzimy bardzo indywidualnie.
Rozpoczynamy już w Mikołajki – 6 grudnia, grupy umawiamy w terminach pasującym wszystkim.