Untitled Document

Studio wokalne

Działające przy Artystycznym Studio Wierzbno – Studio Wokalne to Profesjonalna „Szkoła” nauki śpiewu.
Nasi trenerzy wokalni przygotują każdą śpiewającą osobę do występów na festiwalach i konkursach wokalnych, pomogą w doborze repertuaru, udostępnią potrzebne podkłady muzyczne, nauczą jak się „zaprzyjaźnić” ze sceną i jak pokochać swój głos…

INDYWIDUALNE KONSULTACJE WOKALNE

- Przygotowanie do udziału w konkursach i festiwalach wokalnych
- Przygotowanie do egzaminów oraz castingów
- Przygotowanie do nagrań demo lub płyt
- Ćwiczenia dykcyjne i oddechowe
- Ćwiczenia interpretacyjne, praca nad tekstem
- Ćwiczenia choreograficzne
- Dobór repertuaru
- Przygotowanie podkładów muzycznych
- Praca z akompaniatorem
- Analiza i ustalenie wizerunku scenicznego
- Możliwość zarejestrowania własnego wykonania utworu

ZASADY REKRUTACJI

Każda osoba zgłaszająca się do naszego Studia Wokalnego jest sprawdzana przez trenera wokalnego pod kątem predyspozycji, możliwości rozwoju wokalnego.
Po takim teście ustalamy jaki zakres prac, ćwiczeń oraz czas jest potrzebny do uzyskania konkretnego i zamierzonego efektu.
W zależności od możliwości czasowych i finansowych uczestnika naszych zajęć proponujemy zajęcia – konsultacje jednorazowe lub systematyczne
( 1 lub 2 razy w tygodniu ) .
Istnieje również możliwość zajęć grupowych ( nie więcej jak 3 osoby w grupie )
 pod warunkiem, że wszyscy uczestnicy reprezentują równy – identyczny poziom.

KOSZTY KONSULTACJI WOKALNYCH

- 60 minut  w pakiecie na 4 zajęcia – 300 PLN / 75 zł za 60 minut / płatne z góry.
- 90 minut  w pakiecie na 4 zajęcia – 420 PLN / 105 zł za 90 minut/ płatne z góry.

Konsultacja jednorazowa – 60 minut – 100 PLN
                                         -  90 minut – 150 PLN

Kontakt:
vocal@studiowierzbno.pl
tel. 501 441 909